Vukovar

JEDINSTVEN PIJETET ŽRTVI VUKOVARA

Mandarića momci iz Ciste Velike, sve redom veliki hrvatski domoljubi u Cisti Velikoj, zaselak Mandarići na jedinstven način odali dužnu poštu žrtvama Vukovara. Vatrom koja se pali kombinacijom pepela i lož ulja na cijelom su brdu ispisali vatrenim kuglama VUKOVAR.

Prvi put su ovaj jedinstveni i veličanstveni čin MANDARIĆA MOMCI napravili za Badnju večer 2013 i na 23. obljetnicu stradanja Vukovara.

U Cisti Velikoj se vjekovima gaji stari napjev GANGE koju je u zadnjih nekoliko godina ponovno oživio Frane Rojnica uz već popularnu Gangu i bukaru

Nudimo Vam i nekoliko stihova (napjeva) gange u kojoj su opjevali Vukovar.


Vukovaru, u srcu te nosim,
spomeniče, tobom se ponosim!
Živi spomen naroda si svoga,
pravi primjer roda junačkoga!
Svaka kaplja zakletva je tajna,
svaka žrtva jedna zvijezda sjajna!
Živi vječno grade-spomeniče,
slava tebi, hrvatski vojniče!
N.J.K.