VIDEO: Završna večer Dana "Uz gangu i bukaru"

 

VIDEO: Završna večer Dana "Uz gangu i bukaru"- lokalitet Zaduzbina, Cista Velika,
Trajanje: 1h i 50min