8. dan - Mala vizualna povijest Ciste Velike

8:00-10:00 Zaključno predavanje
Uvod u samostalan rad

11:00-17:00 Prezentacija svih radova sa radionice
17:00-18:00 Završna diskusija