4. dan - Mala vizualna povijest Ciste Velike

16.30turnir u drvenim balotama, 1. utakmica
18.30turnir u drvenim balotama, 2. utakmica
21.00projekcija dokumentarnih filmova HTV-a
SEOSKE UČITELJICE, 1969.g. scenarist i redatelj Zoran Tadić, 50 min.
POD SUROM HRIDI, 1973.g. scenarist i redatelj Zoran Tadić,    30 min.
GOVORI TIJARICA, 1979.g. scenarist i redatelj Branko Lentić, 30 min.