3. dan - Mala vizualna povijest Ciste Velike

16.30turnir u drvenim balotama, 1. utakmica
18.30turnir u drvenim balotama, 2. utakmica
21.00projekcija dokumentarnih filmova HTV-a
ANTAS I NJEGOVA SLJEDBA, 2006.g. scenaristi Aleksej Pavlovsky i Dražen Piškorić, redatelj Dražen Piškorić, 25,24 min
RIVALSTVO ŠTO NAS VEŽE, 2006.g. scenaristi Ivo Kuzmanić i Aleksej Pavlovsky, redatelj Ivo Kuzmanić, 64 min.